Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz

PDFWykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem.pdf
 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

                                                                                                                                                                 Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.158.2021

                                                                                                                                                                     z dnia 27.12.2021 r.

W Y K A Z

lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem

L.p.

 

Położenie/ KW

 

Przedmiot najmu

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

cena wywoławcza miesięcznego czynszu bez podatku VAT

[zł]

Termin wnoszenia opłat

 

Okres najmu

1

Mirowszczyzna

Kw. nr OP1L/00028900/3

Garaż nr II

o pow. 11,48  m2 położony na części działki ewid. 211/1

nieruchomość gruntowa – Inne tereny zabudowane -Bi, zabudowana garażem murowanym

Brak MPZP

garaż samochodowy

70,00

 

Do 10 –go każdego miesiąca

5 lat

Wersja XML