Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz

Załączniki:

PDFWykaz.pdf
PDFmapka.pdf
 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

                                                                                                                                                                     Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.34.2022

                                                                                                                                                                     z dnia 11.03.2022 r.

 

W Y K A Z

budynków i lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem

l.p

Położenie nieruchomości

Nr działki

Nr KW

Ogólna pow. działki

[m2]

Pow. lokalu

[m2]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Miesięczna stawka czynszu netto

[zł]

Okres najmu

Termin wnoszenia opłat

1.

Rudniki

ul. Targowa 2A

-lokal nr 1

558

OP1L/00028856/9

2498

195

Lokal użytkowy z częścią biurową, usługowo-handlową i magazynową

Działalność usługowo-handlowa

 

 

1 360,00

2 lata

Do 10-tego każdego miesiąca

2.

Rudniki

ul. Targowa 2B

558

OP1L/00028856/9

2498

368

Budynek użytkowy z częścią usługowo-handlową i magazynową

Działalność usługowo-handlowa

 

2 480,00

2 lata

Do 10-tego każdego miesiąca

3.

Rudniki

ul. Targowa 2D

556

OP1L/00028856/9

1542

176

Budynek użytkowy z częścią biurową, usługowo-handlową i magazynową

Działalność usługowo-handlowa

 

1 190,00

2 lata

Do 10-tego każdego miesiąca

 
Wersja XML