Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz

PDFwykaz lokali.pdf
PDFmapka.pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

                                                                                                                                                                     Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.46.2022

                                                                                                                                                                     z dnia 24.03.2022 r.

 

 

W Y K A Z

lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem

l.p

Położenie nieruchomości

Nr działki

Nr KW

Ogólna pow. działki

[m2]

Pow. lokalu

[m2]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Miesięczna stawka czynszu netto

[zł]

Okres najmu

Termin wnoszenia opłat

1.

Rudniki

ul.Targowa 2A

-lokal nr 2

558

OP1L/00028856/9

2498

20,72

Lokal użytkowy
z częścią usługowo-handlową

Działalność usługowo-handlowa

 

 

155,00

3 lata

Do 10-tego każdego miesiąca

 
Wersja XML