Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz

PDFwykaz 08.08.2022.pdf (685,60KB)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.107.2022

z dnia 08.08.2022 r.

 

W Y K A Z

lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

według ewidencji gruntów

i księgi wieczystej

Powierzchnia do oddania w najem

[m2]

Opis i położenie przedmiotu najmu

Przeznaczenie

Miesięczna stawka czynszu netto

 

Okres najmu

Termin wnoszenia opłat

1

Działka ew. nr 11/5,

o pow. 0,2897 ha

w obrębie Rudniki

(160806_2.0019.AR_3.11/5), ujawniona

w KW nr OP1L/00028854/5

 

14,45

Lokal użytkowy znajdujący się na parterze budynku będącego siedzibą Urzędu Gminy
w Rudnikach przy

ul. Wojska Polskiego 12A,
z możliwością korzystania z pomieszczeń sanitarnych

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium z dnia 27 lutego 2018 r. (uchwała nr XXIII/236/2018) działka znajduje się w strefie osadniczej mieszkaniowej oznacz. O.M, w terenach  zabudowy usługowej.

 Lokal przeznaczony jest do działalności bankowej wraz z miejscem pod lokalizację bankomatu  

297,74 zł/ cały przedmiot najmu. Ustalona kwota czynszu za najem nieruchomości będzie podlegała waloryzacji raz do roku, ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do poprzedniego roku, ogłoszony przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski

do 3 lat

Do 10-tego każdego miesiąca

2

Działka ew. nr 53/25,

o pow. 0,3868 ha

w obrębie Rudniki

(160806_2.0019.AR_3.53/25), ujawniona

w KW nr OP1L/00039295/8

 

42,20

Lokal nr 3 znajdujący się w Rudnickim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Rudnikach przy
ul. Wieluńskiej 4B składający się z 3 pomieszczeń

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium z dnia 27 lutego 2018 r. (uchwała nr XXIII/236/2018) działka znajduje się w strefie osadniczej usługowej oznacz. O.U, w terenach  zabudowy usługowej. Działalność handlowo – usługowa

1 rok najmu – 3 zł/m2

2 rok najmu – 7 zł/m2

3 rok najmu – 11 zł/m2

do 3 lat

Do 10-tego każdego miesiąca

3

Działka ew. nr 53/25,

o pow. 0,3868 ha

w obrębie Rudniki

(160806_2.0019.AR_3.53/25), ujawniona

w KW nr OP1L/00039295/8

 

42,20

 Lokal nr 4 znajdujący się w Rudnickim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Rudnikach przy
ul. Wieluńskiej 4B  składający się z 3 pomieszczeń 

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium z dnia 27 lutego 2018 r. (uchwała nr XXIII/236/2018) działka znajduje się w strefie osadniczej usługowej oznacz. O.U, w terenach  zabudowy usługowej. Działalność handlowo – usługowa

1 rok najmu – 3 zł/m2

2 rok najmu – 7 zł/m2

3 rok najmu – 11 zł/m2

do 3 lat

Do 10-tego każdego miesiąca