Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz

PDFwykaz 109.pdf (312,05KB)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.109.2022

z dnia 08.08.2022 r.

 

W Y K A Z

 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

pod ustawienie reklamy

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

według ewidencji gruntów

i księgi wieczystej

Powierzchnia do oddania w dzierżawę

[m2]

Opis i położenie przedmiotu najmu

Przeznaczenie

Wysokość rocznego czynszu

 

Okres dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

1

Działka ew. nr 11/5,

o pow. 0,2897 ha

w obrębie Rudniki

(160806_2.0019.AR_3.11/5), ujawniona

w KW nr OP1L/00028854/5

 

2,00

Grunt o powierzchni 2,00 m2, na którym posadowiona jest tablica reklamowa (nakłady stanowią własność wnioskodawcy)  przeznaczony do dzierżawy jako grunt pod tablicą reklamową

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium z dnia 27 lutego 2018 r. (uchwała nr XXIII/236/2018) działka znajduje się w strefie osadniczej mieszkaniowej oznacz. O.M, w terenach  zabudowy usługowej.

  

300,00 zł

do 3 lat

Do 30-tego każdego roku