Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2013

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Gminy Rudniki na 2013 rok:

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
513/2012 Uchwała w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rudniki PDFURIO513-2012.pdf
514/2012 Uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu okreslonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rudniki na 2013 r. PDFURIO514-2012.pdf
69/2013 Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rudniki PDFURIO69-2013.pdf
70/2013 Uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej  Gminy Rudniki na 2013 r. PDFURIO70-2013.pdf

 

Wersja XML