Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inne

 • Obwieszczenie

  Brak opisu obrazka
  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Data publikacji: 28-07-2022 09:03
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego
  Data publikacji: 30-06-2022 11:42
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Data publikacji: 28-06-2022 10:30
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
  Data publikacji: 09-06-2022 12:10
 • Informacja

  o wszczęciu postępowania
  Data publikacji: 09-06-2022 10:40
 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Data publikacji: 31-05-2022 11:31
 • Zawiadomienie RDOŚ w Opolu

  o wydaniu, w dniu 23.05.2022 r., decyzji nr WOOŚ.4203.5.2015.ES/MP o umorzeniu, wszczętego na wniosek Mazovia Energy Resources Sp. z o.o. 00-024 Warszawa Al. Jerozolimskie 30 postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesyjnego Krzepice”
  Data publikacji: 27-05-2022 10:31
 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Data publikacji: 18-05-2022 13:56
 • Obwieszczenie

  Data publikacji: 17-05-2022 10:38
Wersja XML